UPUTE RECENZENTIMA


Prije konačne objave u naučnom časopisu „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“, svaki rad se recenzira od strane minimalno dva neovisna recenzenta specijalizirana u području rada.


Svaki recenzent dobiva anonimni, kodirani rad i obrazac za recenziju direktno od Uredništva časopisa. Recenzent ocjenjuje rad prema uputama u recenzentskom obrascu i navodi potrebne promjene i prijedloge za unapređenje rada, predlaže kategoriju rada ili odbacivanje rada. Radovi se mogu kategorizirati kao izvorni naučni rad, prethodno saopštenje, pregledni rad ili stručni rad. Popunjeni obrazac vraća se Uredništvu časopisa. Shodno recenzijama, Uredništvo časopisa donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada.


Uredništvo časopisa anonimno šalje autorima komentare i prijedloge recenzenata za poboljšanje rada.


Detaljne upute i obrasci za recenzije daju se recenzentima u direktnoj komunikaciji sa Uredništvom časopisa.


Proces recenzije anoniman je za autore i recenzente. Autori ostaju nepoznati recenzentima rada, a recenzenti ostaju nepoznati autorima rada. Također, recenzenti jednoga rada ostaju međusobno nepoznati jedni drugima.


Prije recenzije rada, recenzentima se preporučuje da prouče Politiku uredništva i Politiku etičnosti.