POLITIKA UREDNIŠTVA


Replikacija i proširenje rezultata

Časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ od autora očekuje najviše standarde integriteta u istraživanju. Radovi koji su primljeni za razmatranje za objavu u časopisu trebaju sadržavati dovoljno informacija kako bi svaki kvalificirani istraživač mogao ponoviti rezultate. Časopis zahtijeva da autori podnesenih radova ustupe dodatne pojedinosti o svojim istraživanjima ako to urednik zatraži. Osim toga, tokom postupka recenzije urednik može zatražiti dodatne informacije vezane uz rad, uključujući podatke.


Zaštita intelektualnog vlasništva

Časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ predan je zaštiti intelektualnog vlasništva. Zaštita intelektualnog vlasništva je odgovornost recenzenta i urednika. Materijali koji se traže tokom recenzentskog postupka biti će podvrgnuti postupku dvostruke anonimne recenzije kako bi se osigurala anonimnost autora. Recenzenti neće koristiti ideje autora ili pokazati drugoj neovlaštenoj osobi rukopis kojeg recenziraju bez izričitog dopuštenja autora, dobivenog preko urednika časopisa.


Pogrešno prikazivanje podataka

Časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ očekuje da svi podneseni radovi za razmatranje za objavu sadrže podatke koji su pošteno i ispravno prikazani u skladu s najboljim praksama objavljivanja.


Istovremeno podnošenje članka na recenziju

Politika časopisa zabranjuje da se članak koji je pod recenzijom „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ istovremeno podliježe recenzentskom postupku u drugim časopisima bez prethodne rasprave i pisanog dopuštenja urednika.


Plagijarizam

Časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ zahtijeva da svi podneseni radovi za objavu budu u skladu s najvišim etičkim standardima i najboljim praksama u izdavaštvu. Od svih pisanih i istraživačkih radova očekuje se da pruže tačne informacije i da na ispravan način citiraju korištene izvore literature i radove drugih autora. Također je neprihvatljivo podnositi za objavu rukopise koji su prethodno bili objavljeni u bilo kojoj publikaciji na bilo kojem jeziku.


Troškovi procesiranja članaka i podnošenja članka na objavu

Časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ ne naplaćuje troškove procesiranja članaka. Autorima se ne naplaćuje trošak zaprimanja, recenzije i objavljivanja članaka.