NOVOSTI


POZIV ZA DOSTAVU RADOVA


Naučni časopis "Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja" objavljuje poziv za dostavu radova. Radovi se prikupljaju tokom čitave godine. Svi prihvaćeni radovi koji prođu postupak recenzije će biti objavljeni u dva izdanja godišnja izdanja časopisa.


"Acta Catallactics Časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja" je osnovan 2019. godine i izlazi dva puta godišnje u izdanju udruženja "Multi" i Internacionalne poslovno-informacione akademije Tuzla.


Časopis je usmjeren prema naučnicima i stručnjacima koji se bave istraživanjem ekonomskih i opštih društvenih pitanja. Objavljuje radove koji doprinose teorijskom, metodološkim i empirijskim spoznajama u svim ekonomskim oblastima, kao i drugim oblastima koje pokrivaju društvene nauke. Radovi se mogu temeljiti na kvalitativnim i kvantitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse.


Prihvaćaju se radovi različitih nivoa istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili evelikih uzoraka) i različitih kontekstualnih okvira (od mikro jedinica do širih društveno-ekonomskih okvira). Radovi se objavljuju na engleskom, ali i na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku.


Časopis pruža mnoge koristi za autore poput besplatnog printanog izdanja časopisa u kojem je objavljen članak autora i popusta na učešće na naučnim i stručnim konferencijama u organizaciji uredništva časopisa. Također, određeni autori će na poklon dobiti aktuelna izdanja udruženja Multi i Internacionalne poslovno-informacione akademije Tuzla.


Časopis ne traži od autora nikakve naknade za objavu članaka. Molimo vas da proučite Instrukcije za autore za dodatne informacije o predaji članaka na razmatranje za objavu u časopisu. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.